Asbest verwijderen en afvoeren

In Nederland geldt een verbod op het produceren, toepassen en hergebruiken van asbest. In die gevallen waar het gebruik wel toegestaan is, is het aan strenge regelgeving gebonden. Inmiddels weet iedereen dat het een uiterst gevaarlijke stof is en na het aantreffen haalt dit onderwerp vaak het landelijke nieuws.

Helaas werd het voor 1994 veel gebruikt in bouwwerken, treinen, schepen, industriële installaties en bij het verharden van wegen, paden en erven. Toen kende men de gevaren voor de volksgezondheid nog niet.

Asbest laten verwijderen en afvoeren.

Wat kan of moet u doen als u denkt dat er bij u in de woning asbest gebruikt is en dit ontdekt omdat u wil gaan verbouwen, renoveren of slopen? Het is asbest verwijderen op een veilige verantwoorde manier is nu noodzakelijk. Allereerst moet u op zoek gaan naar een gecertificeerd bedrijf (dit zijn de beter bekende sloopbedrijven) die gewapend in beschermende kleding en zuurstofmaskers een inventarisatie gaan doen.

Mocht er daadwerkelijk asbest aangetroffen worden dan zal het asbest verwijderd en afgevoerd moeten worden. Dit mag overigens ook alleen maar gedaan worden door een gecertificeerd sloopbedrijf. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop aanwezig zijn, die ingeschakeld zal worden door het betreffende bedrijf.

Wanneer is asbest gevaarlijk

Asbest is in gebonden toestand geen gevaar voor de gezondheid. Maar zodra losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Bij grote vezels bestaat het gevaar dat zij via de lymfebanen verspreid worden en zo op plaatsen terechtkomen, ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Met alle gevolgen van dien.

Als u maar enigszins vermoedt dat er asbest in uw woning of bedrijf aanwezig is, schakelt u dan een professioneel gecertificeerd sloopbedrijf in om de asbest te inventariseren, te verwijderen en af te laten voeren.

Zo weet u zeker dat er geen gevaar is op gezondheidsproblemen voor u en uw gezin.