Tag Archives: kleiner worden

Wat is osteoporose

Wat is osteoporose? Bij osteoporose verliezen de botten zogenaamde ‘botmassa’, wat bestaat uit kalk en mineralen, en verliezen de botten de structuur. Het gevolg hiervan is dat de botten broos worden. Het gevaarlijke van osteoporose is dat u er niets van merkt zolang er geen botbreuken optreden. U kunt al een kwart van uw botmassa verloren zijn wanneer u plotseling een bot breekt.

Hieronder leest u een aantal oorzaken van osteoporose.

Kleiner en krommer worden

Wanneer de botten in uw wervelkolom verzwakken, kunnen de wervels inzakken. Het gevolg hiervan is dat u kleiner wordt. Wanneer er meerdere wervels inzakken wordt uw rug met de tijd steeds krommer. Dit kan een nogal pijnlijk proces zijn. Veel mensen houden hier chronische rugpijn aan over. Er zijn echter ook mensen die alleen maar merken dat ze iets krommer en kleiner worden en er verder nauwelijks aan pijn aan over houden.

Evenwichtsverlies

Door het inzakken van de wervels, de verkromming van de wervelkolom en de daarmee gepaard gaande verandering van lichaamshouding kan uw evenwichtsgevoel verminderd raken. Hierdoor wordt de kans op vallen, wat dus een oorzaak van botbreuken kan zijn, sterk vergroten.

Botbreuken

Osteoporose openbaart zich vaak door een gebroken heup of pols, of een breuk of inzakking van de wervelkolom, na een vaak zachte val. Polsbreuken komen het vaakst voor bij vrouwen tussen de 50 en de 60 jaar. Oudere mensen breken sneller hun heup. Wanneer je botten gezond zijn breken deze niet zomaar door een stoot of een val.

Orgaanklachten

Als uw wervelkolom erg krom wordt kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. De longen hebben immers minder ruimte achter uw ribben. U zult met uw hoofd naar voren gaan lopen en uw maag zal uitzakken waardoor er een bollere buik ontstaat. U kunt last krijgen van ongewenst urineverlies doordat uw buikorganen op uw blaas gaan drukken.