Tag Archives: logistiek

Een veilig magazijn

Een magazijn waar voorraden liggen van gewone en gevaarlijke stoffen moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. De gevaarlijke stoffen heten niet voor niets gevaarlijke stoffen en moeten samen met de gewone voorraden goed opgeslagen worden. De voorraden moeten veilig liggen en absoluut niet om kunnen vallen, instorten of kunnen verschuiven. Hierdoor kunnen zowel gewone als gevaarlijke voorraden onveilig liggen. Magazijnstellingen dienen stevig te zijn en naast alleen stevig zijn dienen zij ook goed in de muur gemonteerd te worden. Wanneer er dan een voertuig als een heftruck of dergelijks tegen de stelling aanrijdt kan er niets gebeuren wat gevaar veroorzaakt.

 

Richtlijnen

Er zijn natuurlijk richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen houden rekening met brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Een veilig magazijn voldoet aan de volgende richtlijnen:

 • Alle medewerkers hebben een opleiding die vereist is voor hun taken
 • De magazijnvloer dient geschikt te zijn voor de functie van het magazijn
 • Er dient rekening gehouden te worden met het draagvermogen van de stellingen
 • Het magazijn dient voorzien te zijn van veiligheidsmarkeringen daar waar nodig
 • Er dient een beveiliging te zijn van ten minste 4 centimeter hoog langs de onderkant van de stellingen zodat ze niet omver gereden kunnen worden door heftrucks
 • Gangpaden dienen breed genoeg te zijn
 • De vloer moet vrij van obstakels en vlak zijn
 • Er moet dagelijks schoongemaakt worden om stofvorming te voorkomen
 • Er dient een logische indeling van het magazijn te zijn, waarbij er rekening gehouden is met processen en looproutes
 • Wanneer er sprake is van intern transport moet het magazijn goed overzichtelijk zijn
 • Er dient voldoende verlichting te zijn om instructies en documenten te kunnen lezen
 • De temperatuur dient comfortabel te zijn
 • Er moeten hulpmiddelen ter beschikking staan voor zwaardere tilwerkzaamheden
 • Er dienen voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking te zijn voor de medewerkers, zoals; handschoenen, oordoppen, veiligheidsschoenen en beschermende kleding

Professionele engineering

Het bedrijf

Flex Industries richt zich op de engineering en het leveren van constructiesystemen en material handling systemen.
Flex Industries heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe systemen mogen ontwikkelen waar tal van klanten tevreden gebruik van maken. We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van interne transportsystemen en gebruiksvriendelijke constructiesystemen als werktafels, kettingtransporteurs, machineafschermingen, pallet transfersystemen, handling systemen, lineair systemen en intern transport.

Kwaliteitssystemen

Flex Industries werkt voortdurend aan kwaliteits– en kwantiteitsverbeteringen in zowel productie als organisatie. We hanteren daarbij een total quality systeem wat gebaseerd is op een uitgebreid kwaliteitshandboek. Dit houdt in dat alle benodigde stappen nauwkeurig beschreven zijn en dat die ook achteraf nog getraceerd kunnen worden.

Engineering

Flex Industries is zich ervan bewust dat iedere toepassing steeds een andere werking heeft. Het voordeel hiervan is dat door en door beproefde onderdelen tegen de laagst mogelijke kosten ingezet kunnen worden voor de bijpassende projecten.

De doelstelling is: Klantspecifieke oplossingen met standaard componenten. Dit is enkel mogelijk met heel ervaren engineers. Technici die de markt en de klanten ervan kennen. Welke een wens van een klant gemakkelijk kunnen vertalen met technische oplossingen.

Deze technici hebben veel ervaring met producthandeling, bandovergangen en het perfect overnemen van bepaalde producten. Bijna iedere mogelijke wens op dit gebied kunnen zij voor u waarmaken. Alles wordt netjes vastgelegd in het 3-D tekenprogramma SpaceClaim, welke ontwikkelaars complete ontwerpvrijheid biedt. Alle mogelijke tekeningsformaten kunnen worden gegenereerd en worden ingelezen zodat communiceren met alle gangbare tekensystemen mogelijk is.

Afgestemde producten

Flex Industries is zich er als toeleverancier erg goed van bewust dat de producten vaak door de klant verder verwerkt moeten worden. Daarom zorgen wij voor een vlekkeloze kwaliteit. Maar we zorgen er zeker ook voor dat de afgesproken deadline altijd behaald wordt.