Wat is een trading systeem voor de beurs?

Een trading systeem is een manier om de emotie uit het traden te halen. Door te handelen volgens bepaalde vooraf vastgestelde principes wordt de kans op het consequent behalen van winst verhoogd. Koersen zijn grillig en maar zeer ten dele te voorspellen. Toch zijn er wel zekerheden en daarvan maakt een trading-systeem gebruik. De belangrijkste zekerheid is dat een koers of omhoog of omlaag gaat. Door nu te speculeren op zowel koersstijgingen als koersdalingen wordt het risico tot een minimum beperkt en de kans op winst geoptimaliseerd. Een tradingsysteem kan betrekking hebben op de zeer korte termijn dat wil zeggen de allerkleinste golfbewegingen maar ook op de middellange- of lange termijn. het winstnemen op basis van de kleinste koerswisselingen wordt ook wel ‘scalping’ genoemd.

Trading systeem voor de beurs

Wat bepaalt het moment van in-en uitstappen
Een systeem kan niet zelf denken en moet dus door de mens van instructies worden voorzien. Dit gebeurt op basis van van bijvoorbeeld technische analyse. Aan de hand van koersbewegingen uit het verleden worden patronen vastgesteld die mogelijke scenario’s voor toekomstige koersontwikkelingen kunnen voorspellen. Technische analyse wordt door sommigen beschouwd als moderne sterrenwichelarij. Maar door het systeem aan de hand van de praktijk steeds verder te vervolmaken en fijn te slijpen, gebruikmakend van wiskunde van hoog niveau, wordt wel degelijk aantoonbaar succes geboekt.

Informatie over tradingsystemen
Over tradingsystemen bestaat veel literatuur, studiemateriaal en ook bijgeloof. In een poging de onzekerheid van het traden te bezweren zijn veel wetenschappelijke en niet zo wetenschappelijke theorieën ontwikkeld. Er zijn ook volop handleidingen om een eigen trading systeem te ontwikkelen. Wie zich hierin wil verdiepen moet zichzelf de tijd gunnen en bovendien de financiële ruimte hebben om zich wat fouten te permitteren. Maar oefening baart kunst er zijn zeker ervaren traders die met behulp van een tradingsysteem een goed belegde boterham verdienen.

Automatische trading-systemen
Een automatisch trading systeem (ATS) is een computerprogramma dat automatisch handelt voor de belegger. De software bepaalt via bepaalde algoritmen op welk moment gekocht en verkocht wordt. In de Verenigde Staten is 25% van de transacties op de beurs en op de valutamarkt het gevolg van een door een ATS gegenereerde opdracht.

Een trading systeem hoeft niet per se geautomatiseerd te zijn. Het is ook goed mogelijk en trading systeem te ontwikkelen en dit handmatig te volgen. Hierbij is het risico van fouten natuurlijk groter en bovendien kost het tijd. De menselijke maat blijft hier echter een belangrijke factor, hetgeen bij het elektronisch traden niet het geval is. Het elektronisch traden maakt flitshandel mogelijk die uit de hand kan lopen, zoals gebleken is in de aanloop naar de financiële crisis, die begonnen is in 2008.

Voorkomen van verstoring van de markt
Om verstoring van de markt en manipulatie tegen te gaan, worden tegenwoordig van overheidswege zoveel mogelijk maatregelen genomen, waaronder de verplichting tot het hebben van een “Killing Switch”. Hiermee kunnen handelshuizen in een keer alle orders royeren mocht de zaak doldraaien en uit de hand lopen. Deze veiligheidsklep was in 2008 niet aanwezig met alle gevolgen van dien.

Er zijn veel verschillende soorten systemen, bijvoorbeeld voor beleggen met CFD’s , maar ook voor futures, opties, turbo’s, aandelen, en ga zo maar door. Zorg altijd dat je een systeem uitkiest waar je je lekker bij voelt!