Wat is motoriek?

Simpel gezegd is de motoriek het samenspel van meerdere lichaamsdelen, voor de juiste aansturing en beheersing, van bewegingen.

Met de aansturing bedoelen we dat er in de hersenen een signaal wordt gegeven om een bepaalde handeling te gaan verrichten. (bijvoorbeeld een letter schrijven). De pen moet met de hand naar een bepaalde locatie op het papier toe gebracht worden.

Met de beheersing doelen we dat er een aantal logisch op elkaar afgestemde handelingen worden verricht.

  • Een voorbeeld hiervan is kinderen die aan het loopfietsen zijn. Ze gebruiken hun benen om vooruit te komen, sturen de loopfiets met hun handen, gebruiken hun bovenlichaam voor een juiste balans.

Welke vormen van motoriek zijn er?

In de motoriek wordt onderscheid gemaakt tussen kleine (enkelvoudige) bewegingen en bewegingen waarbij het gehele lichaam betrokken is. De motoriek wordt dan ook in twee groepen ingedeeld. Dit zijn:

  • De fijne motorische bewegingen
  • De grove motorische bewegingen.

De fijne motoriek.

De fijne motoriek, ook wel de kleine motoriek genoemd, omvat het geheel aan kleine bewegingen. Knutselen, kleien, tekenen etc. zijn allemaal handelingen die vallen onder de noemer  van de fine motoriek.

Grove Motoriek.

De grove motoriek, ook wel de grote motoriek genoemd, is het samenspel van verschillende lichaamsdelen om een beweging goed uit te kunnen voeren. Lopen, loopfietsen, fietsen, schaatsen en rolschaatsen zijn hier goede voorbeelden van.

De motoriek verder ontwikkelen.

Door kinderen te laten spelen met speelgoed waarbij ze hun motorische vaardigheden moeten gebruiken, zoals bijvoorbeeld een loopfiets, wordt de motoriek op een speelswijze getraind.