Beeldzorg

Dat Nederland al jaren aan het vergrijzen is, is voor niemand een vreemd feit. Ook de blijvende ontwikkelingen op het gebied van technologie zijn niet uit onze samenleving weg te denken. Door de technologische ontwikkelingen hebben er in de zorg de afgelopen jaren ook veel veranderingen plaatsgevonden. Op deze manier kan de aangeboden zorg nog verder geoptimaliseerd worden. Voorbeelden van dit soort ontwikkelingen zijn online therapieen, beeldzorg en telemedicine. Vele zorginstellingen en praktijken proberen hun zorg en diensten zo te optimaliseren dat zij de ideale zorg van de toekomst aan kunnen bieden. Veel mensen zijn nog niet bekend met beeldzorg.

Beeldzorg is een manier van zorg, waarbij apps, online hulpprogramma’s en videocommunicatie worden gebruikt om met de arts in contact te komen. Beeldzorg kan plaatsvinden door middel van een smartphone, tablet, laptop, pc en is zelfs via de televisie mogelijk. De arts of verpleegkundige zit op één vaste locatie, vanwaar hij direct visueel contact met de patient kan krijgen. Door deze manier van zorg kan een arts 24 uur per dag paraat staan om patiënten te woord te staan. Een patient kan zelf aangeven welke vorm van beeldzorg vereist is. Hierbij kan worden aangegeven of men op bepaalde vaste momenten contact wil opnemen met de arts, of dat er contact kan worden opgenomen wanneer men dat zelf graag wil. Aan de hand van de persoonlijke wensen van de patient kan de zorg geheel op maat aangeboden worden.

Het gebruik van ICT en technologie wordt al in vele branches toegepast, waarbij de zorg nog een van de achterhaalde sectoren is op het gebied van communicatie. Door het inzetten van ICT kan de gezondheidzorg aanzienlijk efficiënter worden.