De belangrijkste functies van voeding

Wat is de functie van voeding? Het lijkt misschien een open deur. Voedsel hebben we immers nodig om in leven te blijven. Dat is logisch. Toch kunnen we naast de functie van voeding als eerste levensbehoefte, nog een aantal andere belangrijke functies opsommen.

Voeding voor familiecontact

Om te beginnen heeft het eten, met name het avondeten, altijd al een belangrijke functie gehad in familiecontact. De maaltijden in een gezin zijn over het algemeen de trefpunten voor de gezinsleden die overdag met allerlei andere dingen bezig zijn. Een maaltijd kan dan een gezellig moment zijn dat iedereen elkaar weer even ziet en spreekt. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, want wanneer het avondeten gebruikt wordt om een ruzie uit te vechten of wanneer je slechtgehumeurd bent, dan is het ineens niet meer een gezellig samenzijn. Je eetlust kan er zelfs ook door worden beïnvloed. Er kan zelfs een aversie tegen bepaalde gerechten ontstaan.

Voeding als toevlucht

Eten kan soms ook een handeling worden waar sommigen hun toevlucht toe nemen als tegenwicht in bepaalde onbevredigende situaties. Veel mensen gaan meer eten als ze zich te kort voelen gedaan in hun werk, in liefde of op een ander gebied. Kinderen gaan soms extreem veel of extreem weinig eten om op te vallen als ze zich achter gesteld voelen bij broertjes of zusjes. Ook zie je vaak eetproblemen bij kinderen als gevolg van pesterijen op school. Er zijn zelfs voorbeelden bekend van kinderen die lijden aan obesitas als gevolg van pesten.

Voeding als statussymbool

De voeding kan ook een statusfunctie hebben. Vooral vroeger speelde dit vaak. Voor sommige groepen van de bevolking waren bepaalde levensmiddelen identiek met ‘welvaart’ of ‘stand’. Het stond bijvoorbeeld chique om witbrood te eten in plaats van bruin, roomboter te gebruiken in plaats van margarine. Het gaf eveneens een zeker aanzien als men al een ‘primeur’ die nog zeer duur is gegeten had, bijvoorbeeld de eerste nieuwe aardappelen, de eerste nieuwe haring, de eerste asperges of aardbeien. Met dit alles wilde men aangeven dat men zich dure levensmiddelen kon permitteren. In sommige gevallen geldt dit tegenwoordig nog steeds wel. Er zijn mensen die graag de bekende merken van broodbeleg op tafel willen hebben tijdens het ontbijt of de lunch om te laten zien dat zij zich die merken kunnen veroorloven.

Verkeerde voedingsgewoonten

Al deze bovengenoemde en nog vele andere factoren beïnvloeden de voedselkeuze, waardoor verkeerde gewoonten kunnen ontstaan, die al of niet een blijvende invloed op de gezondheid hebben. Een langdurig goede voedingsvoorlichting zal ertoe kunnen bijdragen de mensen te bewegen hun voedingsgewoonten te verbeteren. Mensen die bijvoorbeeld een slecht crash dieet volgen, moeten ervan worden weerhouden hiermee door te gaan. Onder een goede voorlichting wordt dan niet alleen verstaan het bijbrengen van kennis. De mens moet er zo van overtuigd raken dat het nodig is zijn voeding te verbeteren dat hij hem inderdaad ook veranderen wil en daar moeite voor gaat doen! Veel diëten zijn er tegenwoordig op gericht mensen te overtuigen van de noodzaak om goede voeding te gebruiken, zodat er een prikkel ontstaat die mensen motiveert om bijvoorbeeld af te vallen, maar wel op een gezonde manier.