Beleggen in postzegels

Postzegels verzamelen

Wat de meeste mensen van het verzamelen van postzegels afweten, is dat nog niet gebruikte, ongeschonden exemplaren de voorkeur verdienen boven afgestempelde. Dat klopt vandaag de dag, maar dat klopte niet vóór de Eerste Wereldoorlog toen de meeste verzamelaars het vooral op afgestempelde ex­emplaren begrepen hadden. 

Postzegels hebben op zichzelf natuurlijk maar een uiterst beperkte papierwaarde. Dat voor sommige zegels toch grof geld geboden wordt, heeft natuur­lijk alles te maken met het menselijk karakter dat er voor zorgt dat we altijd iets proberen te bezitten dat de andere niet heeft. In 1856 werd in Brits Guyana een niet bijster mooie, rood gekleurde, zeshoekige postzegel uitgegeven. Daarvan is op dit ogenblik nog slechts één exemplaar overgebleven. In 1975 verwisselde het nog eens van eigenaar… voor zo’n slordige 375 000 euro.

Beleggen in postzegels

Daar waar de filatelist oog kan hebben voor de schoonheid van de postzegel, mag de belegger dit criterium verwaarlozen. Enkel de relatieve schaarste van de zegel is van belang. Die relatieve’ schaarste heeft te maken met het feit dat heel wat beleggers vooral postzegels van hun eigen land verzamelen. In een arm land waar de bevolking over een geringe koopkracht beschikt zal een op­lage van een miljoen zegels minder vlug tot ‘schaarste’ leiden dan wanneer in een ‘rijk’ land met een vergelijkbare bevolking eveneens een miljoen zegels van een bepaalde soort uitgegeven worden.

De verzamelaar vindt een indicatie voor de prijzen van alle Belgische en Nederlandse zegels terug in de daartoe gepubliceerde catalogi. Waar de vermelde prijzen vroeger torenhoog uitstaken boven de prijzen die bij werkelijke transacties tot stand kwamen, komt hierin stilaan verandering en sluiten de indicaties meer en meer bij de realiteit aan.

De belangstelling van beleggers voor postzegels lijkt op dit ogenblik quasi volledig opgedroogd te zijn naar die van de filatelisten blijft uiteraard be­staan. Veel opbrengst moet je aan ook op korte termijn van een belegging in postzegels niet verwachten. Wie toch een waardevolle verzameling wenst aan te leggen, die later eventueel een meerwaarde kan opleveren, dient het vooral te zoeken in oudere postzegels. De oplagen waarin nieuwe postzegels tegenwoor­dig in ons land uitgegeven worden, zijn niet van aard om zelfs op middellange termijn tot enige schaarste aanleiding te geven.