Betaal nooit onnodig te veel meer

Studenten die net aan rondkomen in de maand kennen het wel. Als klapper op de maandelijkse lasten is er nog de veel te hoge telefoonrekening. Bij het bekijken van de rekening blijken er kosten op te staan voor zaken die niet gebruikt zijn of is er veel meer data berekend dan vezonden en ontvangen is. Veel Nederlanders kijken hier nog niet eens naar en betalen netjes de rekeningen. Weten we wel dat er ook iets in het leven is geroepen als de mogelijkheid om bezwaar ier tegen te maken?

Niet eens met de factuur?

Zo geldt dit ook voor andere facturen en afrekeningen. Neem de lokale heffingen die je op de mat krijgt of de afrekening servicekosten van het gebouw waar je woont. Stel je bent het niet eens met de factuur van je maandelijkse huur die je dient te betalen. Dan kun je de hulp inschakelen van een daarin gespecialiseerd bedrijf dat een factuurcontrole voor je uitvoert. Zij nemen het hele bzwaarproces voor hun rekening, houden je op de hoogte en sturen je een juiste factuur toe.Ook kunnen zij de verdere administratie die er mee te maken heeft van je overnemen en monitoren zodat jij ook meer zicht hebt op het correcte vergaan ervan.

Telefoonrekening te hoog?

Mocht je telefoonrekening hoger dan verwacht uitvallen dan kun je er vaak nog veel aan doen. Veel mensen laten het aan zich voorbij gaan en betalen dus netjes de rekening, maar een eenvoudige mail richting de provider is al voldoende. We leven inmiddels in een tijdperk waarin we veel meer voor het zeggen hebben en meer macht kunnen uitoefenen dan we bewust zijn.Op de diverse social media kun jevaak terecht met klachten. Grote providers willen geen gezichtsverlies lijden en nemen alle klachten dan ook uiterst serieus. Zo kun je de teveelbetaalde bedragen snel weer terug op je rekening terugzien, tenzij je actie onderneemt natuurlijk.