Daglichttoetreding

Daglichttoetreding is van belang wanneer men een ruimte in een huis of kantoor tot een verblijfsruimte wil maken. In het bouwbesluit staat namelijk wettelijk vastgelegd dat er voldoende daglicht moet toetreden tot een bepaalde verblijfsruimte. Aan de hand van de Nen 2057 wordt de daglichttoetreding bepaald.

Bouwfysica & daglichttoetreding

In het bouwbesluit staan de eisen voor daglichttoetreding in nieuwe te bouwen gebouwen maar ook voor reeds bestaande gebouwen. Hierin worden prestatie-eisen gesteld aan de equivalente daglichtoppervlakte. Dit is uiteraard niet gelijk aan de netto glasoppervlakte. Bepaalde belemmeringen kunnen de lichtdoorlaat van een raam beperken. Het bouwbesluit stelt strenge regels aan deze beperkingen. Dit komt omdat licht niet alleen gezond is voor de mens. Het heeft ook invloed op de mate van energie die in een woning of gebouw wordt gebruikt. Meer daglichttoetreding betekent meer licht wat leidt naar een lagere energiebehoefte. Hierdoor neemt daglichttoetreding een belangrijke en bepalende rol in binnen de hedendaagse bouwfysica.

Waarom daglichttoetreding?

In hoofdstuk drie van het bouwbesluit zijn de eisen voor daglichttoetreding opgenomen. Wonen en werken in een ruimte zonder daglicht wordt door veel mensen als erg vervelend ervaren. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot depressies. Behalve gezondheid heeft de eerder besproken energiebesparing ook invloed op deze wetgeving. Hiernaast geeft daglicht ook een mooie beleving en laat het mensen geniete nvan het naar buiten kijken. Het uitzicht van een woning of bijgebouw is hierin dus ook een belangrijke factor.

 

Energiebesparingsonderzoek

Zaken als daglichttoetreding maken het steeds belangrijker om ook te letten op de hoeveelheid energie die een gebouw of pand gebruikt. Dit kan bepaald worden in een zogeheten energiebesparingsonderzoek. Een energiebesparingsonderzoek kan een eis zijn volgend uit de omgevingsvergunning. Indien een bedrijf een energiebesparingsrapport heeft gemaakt beoordeelt een toezichthouder of de kwaliteit van het desbetreffende rapport voldoende is. Indien de kwaliteit voldoende is zijn alle procedures van een omgevingsvergunning behaald en kan het energiebesparingsonderzoek afgerond worden.