Ga overtollig water tegen met groen

Het herinrichten van dorpen om deze klimaatbestendiger te maken is nodig. De gevolgen van de veranderingen op klimaatniveau zijn niet meer weg te wimpelen. De heftige plensbuien komen vaker voor dan ooit. De riolen kunnen al dit water vaak niet aan en overstromen regelmatig. Daar komt bij dat onze tuinen vaak ook niet zijn gemaakt op het vasthouden van zoveel water dat in korte tijd valt. Doordat veel mensen tegenwoordig kiezen voor de onderhoudsvrije tuin, oftewel een tuin alleen gevuld met tegels, kan het water niet wegzakken, waardoor het de straat oploopt. Een oplossing hiervoor kan liggen in het groener maken van de tuinen. Dit brengt niet alleen het voordeel met zich mee dat water niet meer de straat op loopt, maar draagt ook zijn steentje bij aan het opvangen van fijnstof, het verkoelen en de biodiversiteit. Dit betekent niet dat alle tegels eruit moeten en de zwembadrenovatie ingeruild moet worden voor zwembad afbreken, maar kleine aanpassingen brengen al heel veel positieve veranderingen teweeg voor het klimaat.

Wat te doen

Door de privétuinen groener in te richten, zal al een deel van het probleem opgelost worden: het zorgt ervoor dat water tijdelijk wordt vastgehouden om het vervolgens in kleinere hoeveelheden weer los te laten in de bodem. Een ander initiatief dat hieraan bij zal dragen is het op diezelfde manier herinrichten van de openbare ruimtes. Door gebruik te maken van grindbakken, wadi’s en het planten van meer planten en bomen, zal het water niet meer snel blijven liggen en voor overlast zorgen. Daarnaast is het zaak om regenwater af te koppelen van het riool, zodat dit weer in het grondwater terecht komt. Wist je dat het zelfs in de wet van 2009 is vastgelegd dat burgers verplicht zijn hemelwater dat op hun grond valt, op te vangen? Deze wet wordt echter lang niet in elke gemeente nageleefd en gecontroleerd, alhoewel dat geen slecht idee zou zijn.

Samenwerking

Wat essentieel is om het probleem van het regenwater tegen te gaan is de samenwerking tussen gemeente, burgers, scholen en organisaties zoals woningcorporaties en hoveniers. Iedereen moet zijn steentje bij moeten dragen om een echter verandering te bewerkstelligen. Alles begint met kennis wat uit zou moeten monden in enthousiasme en bereidheid om mee te werken.