Groep 8 en de Cito-toets

Op veel scholen maakt groep 8 de eindtoets. Gedurende enkele dagen breken zij hun hersens over diverse opdrachten over rekenen, taal en studievaardigheden. De toets is belangrijk, want het advies voor het voortgezet onderwijs wordt hieruit geconcludeerd. Voor kinderen van groep 8 en hun ouders is de eindtoets erg spannend. Wat houdt de eindtoets nu precies in, wat is er te doen om stress en spanningen te verminderen en hoe kunt u met uw kind de Cito oefenen?

 

De Cito Eindtoets

De Cito-toets is een eindtoets die dient om het leerlingniveau te bepalen. Dat is belangrijk voor goed en juist vervolgonderwijs. De niveaus op het voortgezet onderwijs worden verdeeld over vmbo, havo en vwo. De uitslag van de eindtoets kan helpen richting te geven. Om die reden is het dat veel scholen de uitslag van zowel de eindtoets groep 7 als de eindtoets groep 8 laten meebepalen in het advies. Met de eindtoets wordt gekeken in welke mate een kind alles begrijpt en vaardigheden kan toepassen. De eindtoets geeft uiteindelijk een compleet idee van hoe de leerling zich cognitief gezien verhoudt tot de stof en de vaardigheden die eigen moeten zijn. Behalve de uitslag kijkt een school ook naar de werkhouding en wensen van het kind.

 

Onderdelen op de Cito-toets

In de eindtoets worden vaardigheden, strategieën en kennis getoetst. De oefeningen lopen uiteen en variëren van rekenen met breuken, kommagetallen en procenten, rekenen met tijd en geld, woordsoorten, zinsontleding en spelling tot studievaardigheden en begrijpend lezen. Vrijwel alles komt hierbij breed genoeg aan de orde. Vanwege die opzet beslaat de toets meerdere momenten en de diverse onderdelen worden voldoende afgewisseld. Af en toe hebben de kinderen kladpapier of een bronnenboekje nodig, waarmee ze het antwoord kunnen zoeken. De vragen op de eindtoets zijn multiple choice waarmee het kind uit voer antwoorden kan kiezen.

 

Cito-toets oefenen

De ervaring leert dat de eindtoets oefenen kan helpen bij het halen van een juiste score. Dat is niet omdat met oefenen de toets beïnvloed wordt, maar omdat kinderen er door te oefenen het beste van kunnen maken. De eindtoets oefenen kan helpen om stress en spanningen tegen te houden, waardoor kinderen de toets kennen en zij er niet aan hoeven te wennen. Op deze wijze kunnen ze goed scoren en gaan ze vertrouwd de eindtoets maken. De eindtoets oefenen kan via het internet, maar voor optimale voorbereiding kan ook uniek materiaal worden aangeschaft. In dit oefenmateriaal is volop aandacht voor strategieën en vaardigheden die de leerlingen moeten kennen. Met de eindtoets oefenen wordt een kind uitgebreid voorbereid.