Het belang van betalingsvoorwaarden.

Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Zeker ook ten aanzien van de betaling. De betalingsvoorwaarden gaan over de wijze waarop en tempo waarin betaling van facturen moet plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden regelen bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen);
  • reclamatietermijn;
  • directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • het aantal termijnen en de data van opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk;
  • boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn.

Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot het betalingsgedrag van uw klanten, staat u met betalingsvoorwaarden sterker. Bij het ontbreken van betalingsvoorwaarden, kan het incasseren van openstaande facturen ernstig worden bemoeilijkt. U geeft dan immers wanbetalers als het ware ‘een stok om mee te slaan’, ook wanneer er verder geen inhoudelijk verweer is tegen uw vordering. In de praktijk komt het zelfs voor dat tijdens de gerechtelijke procedure de gevorderde kostenvergoeding door de rechter wordt afgewezen, zodat u met onverwachte en hoge kosten geconfronteerd kunt worden.

Het is uiteraard belangrijk dat de betalingsvoorwaarden juridisch correct opgesteld worden. Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn, met als consequentie dat de betreffende voorwaarden eigenlijk nutteloos zijn. OmniCas kan u helpen met het opstellen van de betalingsvoorwaarden. Indien u zich bij OmniCas no cure no pay incasso aansluit, mag u zelfs onze betalingsvoorwaarden gebruiken. U weet dan zeker dat u over juiste en juridisch correcte betalingsvoorwaarden beschikt.

Voor de geldigheid van de betalingsvoorwaarden is het noodzakelijk dat u deze kenbaar maakt aan uw klanten vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Dat is zelfs verplicht. Door uw klant te laten tekenen voor akkoord en ontvangst van de voorwaarden en deze onderdeel te laten uitmaken van uw offerte of contract is de ideale manier om latere discussies te voorkomen.

Het kenbaar maken van de betalingsvoorwaarden op uw website is in het huidige tijdsgewricht eveneens aan te raden. U kunt een link plaatsen op uw site naar onze voorwaarden op onze site of de betalingsvoorwaarden weergeven op uw site. De betalingsvoorwaarden zijn echter pas geldig, nadat ze op voorhand geaccepteerd zijn door de andere partij. De bepalingen van het burgerlijk wetboek gelden, wanneer dit niet het geval is.

OmniCas incasso no cure no pay

OmniCas is al jarenlang een gewaardeerde partner voor veel bedrijven en zijn een klankbord voor onze klanten op het gebied van incasso en debiteurenbeleid. Wij bieden een breed scala aan diensten aan op het gebied van het beheer van de debiteurenstand en no cure no pay incasso. Wij werken op basis van no cure no pay incasso. Tevens adviseren wij onze klanten over het herinrichten van het aanmaningstraject, om in eerste instantie te voorkomen dat een incassoprocedure noodzakelijk is. Dit doen wij onder andere door het ter beschikking stellen van concept brieven, zoals de concept 14 dagen brief en concept herinnering, het beoordelen van betalingsvoorwaarden etc.