Hypothecaire lening voor een verbouwing

Kan u niet meer bijlenen op uw oorspronkelijke lening? Dan zal u ergens anders geld moeten gaan zoeken voor uw verbouwing. Een nieuwe hypothecaire lening is een mogelijkheid. Maar u kan ook voor een gewone financiering kiezen. Wat is nu het meest interessant?

 

Fiscaal voordeel hypothecaire lening?

Sluit u een nieuwe hypothecaire lening af, dan heeft u als grote voordeel dat u de terugbetalingen fiscaal kan benutten voor een belastingvermindering. En dat voordeel loont best de moeite. Om van dat voordeel te kunnen genieten, moet evenwel enkel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Een belangrijke vereiste is dat de terugbetaling gespreid moet worden over minimum 10 jaar.Van de verhoogde belastingvermindering voor kapitaalaflossingen kan u genieten wanneer de woning waarvoor u leent uw enige woning is. Verder kan u van een bijkomende interestaftrek genieten wanneer de verbouwingen worden uitgevoerd door een erkend aannemer. De woning moet dan wel minimum 15 jaar oud zijn. Ten slotte moet de verbouwde woning het enige woonhuis zijn van de ontleners om voor deze bijkomende intrestaftrek in aanmerking te komen.

Maar naast deze fiscale aftrekbaarheid heeft een hypotheeklening ook andere voordelen. De toegepaste rente ligt doorgaans ook lager dan bij een gewone financiering en u kan de terugbetaling spreiden over een langere looptijd. Toch is een hypothecaire lening niet in alle gevallen het voordeligst. Gaat het om een relatief klein bedrag, dan liggen de kosten meestal zodanig hoog dat de voordelen omslaan in een nadeel.

Voorbeeld

Laten we dat even bekijken aan de hand van een voorbeeld. Stel dat u 17.500 euro willenen op 7 jaar voor een verbouwing. De bank stelt u een tarief van 7 procent (maandelijks lastenpercentagevan 0,295 procent) voor indien u voor een gewone financiering kiest. Dat komt neer op een maandelijkse aflossing van 260 euro.

Kiest u voor een hypothecair krediet op 7 jaar, dan krijgt u van uw bank een tarief van 5 procent, wat overeenkomt met een maandelijkse aflossing van 245 euro, zo becijfert uw bankier. Kiest u voor de hypotheeklening, dan komen daar evenwel nog de nodige kosten bij. Aan notariskosten allerhande moet u 1.178 euro neertellen. Leent u deze kosten mee, dan betaalt u maandelijks 262 euro. Net iets meer dus dan wanneer u voor een financiering zou kiezen. De financiering zonder hypothecaire waarborg is dus te verkiezen. Want van fiscale voordelen is hier geen sprake omdat de looptijd van de lening beneden de 10 jaar blijft.

 

Hypotheek of niet?

Hoewel een hypothecair krediet op het eerste gezicht alles mee heeft, valt een financiering dus soms toch te verkiezen. Over het algemeen geldt de stelregel: hoe hoger het te financieren bedrag, hoe voordeliger een hypotheeklening. Vanaf 25.000 euro hoeft u dan ook meestal niet meer te twijfelen. En kiest u voor een looptijd van minimum 10 jaar, dan is een hypothecaire lening over het algemeen zelfs al bij kleinere bedragen voordeliger. Dan vormen de fiscale aftrekmogelijkheden immers een bijkomend pluspunt. Voor bedragen van minder dan 25.000 euro die u op minder dan 10 jaar wil terugbetalen, maakt u echter best op voorhand de vergelijking. Vaak zal een gewone financiering hier voordeliger zijn.

Kiest u voor een nieuwe hypotheeklening terwijl uw oude nog loopt, dan gaat u best eerst aankloppen bij de bank waar u uw eerste lening heeft afgesloten. Wellicht kan u daar een beter tarief krijgen. Dat komt omdat u voor een bijkomende lening automatisch in tweede rang leent. Of in mensentaal: wanneer uw huis bij wanbetaling moet worden verkocht, wordt de bank in tweede rang pas uitbetaald nadat de bank in eerste rang haar geld heeft gekregen. Voor de bank betekent dit een extra risico. En dat uit zich in een hogere rentevoet voor leningen in tweede rang. Die extra kostprijs kan beperkt blijven wanneer beide leningen bij dezelfde financiële instelling worden afgesloten. Eerst bij uw vertrouwde bank gaan aankloppen is dus de boodschap. En bent u daar niet tevreden, dan zoekt u meestal best een bank die meteen ook de eerste lening mee overneemt.

 

Persoonlijk onderzoek

Minder opvallend is een ander verschil tussen een financiering en een hypothecair krediet. Vraagt u een gewone financiering aan, dan wordt u door uw bank, zonder dat u dat merkt, grondig onderzocht. Het bedrag op de loonfiche vormt een eerste indicatie voor de kredietwaardigheid van de kandidaat-lener. Maar het onderzoek gaat verder dan dat: hoe groot is uw bestaanszekerheid, hoe solide is de firma waar u werkt, hoeveel dienstjaren heeft u, enzovoort. Verder worden ook sociale en persoonlijke criteria gehanteerd. Wie gescheiden is en vaak van woonplaats en werkgever verandert, maakt weinig kans om aan een belangrijke financiering te geraken. Een gehuwde ambtenaar met enkele kinderen die al jaren op dezelfde plaats woont, zal wat dat betreft weinig problemen hebben.

Vraagt u een hypothecaire lening aan, dan wordt u minder grondig onderzocht. Is het onroerend goed dat als onderpand voor de lening dient voldoende waard, dan is de lening al bijna binnen. Verder kijkt de bank ook naar uw loon-fiche. Maar op dat punt zijn de banken erg vrijgevig. Houdt u nog genoeg geld over om van te leven, dan is het voor de bank in orde. U moet dan zelf maar zien hoe u alles klaarspeelt. De hypothecaire waarborg zorgt er immers voor dat de bank nooit kan verliezen wanneer de afbetaling u te zwaar wordt. Laat het oordeel over uw kredietwaardigheid dus niet alleen over aan uw bankier. Zelf weet u veel beter hoe ver u wil gaan.

Opgelet voor mensen met een negatieve BKR codering.