Infertiliteit

Wat is het, infertiliteit?

Infertiliteit is de wetenschappelijke term voor onvruchtbaarheid en het houdt in dat een plant, dier of mens niet in staat is zich op een natuurlijke wijze te reproduceren, wat wil zeggen voort te planten. In het geval van de landbouw bijvoorbeeld, wordt de term infertiliteit ook gebruikt en betekent het dat de landbouwgrond niet of niet voldoende geschikt is om te beplanten.

Wanneer is er sprake van infertiliteit?

Bij de mens moet er onomstotelijk worden vastgesteld dat een van beide partners niet in staat is om op natuurlijke wijze nakomelingen te krijgen. Als dat het geval is, is er sprake van infertiliteit. Als dit niet officieel is vastgesteld wordt de term subfertiliteit gebruikt, wat ‘verminderd vruchtbaar’ betekent. In het volgende geval spreekt met van subfertiliteit bij een stel of echtpaar waarbij:

* de vrouw na 12 maanden van onbeschermde seks niet zwanger is geraakt, of
* de vrouw niet in staat is een zwangerschap te voldragen (bijvoorbeeld door herhaalde miskramen)

Oorzaken van infertiliteit

Voor infertiliteit of onvruchtbaarheid zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De kans dat oorzaak ligt bij de vrouw is 30%. 30% is ook de kans dat de oorzaak bij de man of bij beide partners ligt. In 10% van de gevallen is het onduidelijk en spreekt men van onbegrepen fertiliteit. Maar welke factoren kunnen nu zorgen voor verminderde vruchtbaarheid?

* Het drinken van teveel cafeïne verkleint de kansen op vruchtbaarheid bij vrouwen met 26%. Het gaat hier al om meer dan 4 kopjes koffie, thee of andere cafeïne houdende drankjes per dag.
* Het drinken van alcohol kan de kans op verminderde fertiliteit bij vrouwen verlagen met 25% en tijdens de zwangerschap is de kans groter dat het leidt tot problemen bij het ongeboren kind zoals aangeboren afwijkingen, of nog erger, miskramen.
* Roken vermindert de spermakwaliteit van mannen.
* Medicatie en drugs hebben een zeer negatieve invloed op de fertiliteit, zoals verminderde eisprong of minder zaadcelaanmaak.
* Koorts kan ook een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid; dit is dan vooral bij mannen waar het de spermakwaliteit aantast.

Er zijn dus nogal wat risicofactoren waar u aan kunt denken.

Vaak wordt infertiliteit verward met impotentie. Dit is echter iets heel anders. Voor meer informatie over impotentie kunt u hier terecht: www.impotentie.weebly.com