Lijdt ik aan narcisme?

Wat is narcisme?

Narcisme is een term die voortvloeit uit de psychologie. De term wordt veelal gebruikt om bepaald gedrag van een persoon te kenmerken. Doordat gedrag door veel mensen anders geïnterpreteerd wordt is het vaak lastig om de narcisme diagnose te stellen.

Narcisme symptomen en kenmerken

Personen die lijden aan de narcisme stoornis zijn vaak charmant en hebben in een hoge mate een goed van eigenwaarde. Vaak zijn deze personen volledig geobsedeerd door zichzelf en lijkt het een vorm van dwangmatig denken. Zij ervaren zich zelf als geweldig, ambitieus en dominant. Vaak gaat dit gecombineerd met een extreme vorm van egoïsme. Vaak wordt ook gesproken over de relationele kant van narcisme. Het is hartstikke lastig om een relationele band te onderhouden met iemand die aan narcisme leidt. Vaak hebben zijn geen inlevingsvermogen en zijn ze niet gevoelig voor kritiek. Toch is het niet altijd zo dat als iemand aan één of een aantal kenmerken, zoals hierboven omschreven, voldoet dat deze persoon lijdt aan narcisme. Sterker nog, dan zou je kunnen concluderen dat heel veel mensen aan narcisme leiden. Vaak wordt bij een juiste diagnose gesproken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dit gaat vaak gepaard met zogenaamde “trekjes”. Zo schieten narcisten vaak snel in de verdediging en gaat zelfkennis verloren onder grootheidswaanzin. Spontaniteit kent de narcist. Simpelweg omdat zij gevoelens niet kunnen uiten en geen tot weinig interesse in anderen hebben. Ook is er steeds weer een continue behoefte aan bevestiging, doordat narcisten erg onzeker zijn. Maar de werkelijke gevoelens worden nooit geuit. Het streven is om altijd op de voorgrond bij anderen te treden. Dit kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat dit merkbaar wordt voor de omgeving. Doordat zij zichzelf heel bijzonder en uniek vinden willen zij ook alleen met zulke mensen omgaan. Het is dan ook hartstikke moeilijk om een goede relatie met een narcist te onderhouden.