Lijfrente hypotheek

Een lijfrente hypotheek lijkt op het oog een complexe hypotheekvorm. Terwijl een lijfrente hypotheek niet meer is dan een combinatie van een lening en een lijfrenteverzekering, ofwel een aanvullende oudedagsvoorziening. Bij aanvang van de lijfrente hypotheek wordt vastgelegd, welk bedrag wordt omgezet naar lijfrente. Uiteraard moet ook bij een lijfrente hypotheek iedere maand hypotheekrente worden betaald over de openstaande hypotheekschuld. Tegelijkertijd moet iedere maand premie worden betaald, hierdoor is het mogelijk lijfrente op te bouwen. Wanneer u met pensioen gaat wordt de lijfrente periodiek uitgekeerd, waardoor u de hypotheekschuld kunt aflossen.

Wat kenmerkt een lijfrente hypotheek?

U begint bij een lijfrente hypotheek pas met aflossen, zodra u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Net als bij een aflossingsvrije hypotheek wordt bij een lijfrente niet afgelost, in tegenstelling tot een aflossingsvrije hypotheek wordt bij een lijfrente hypotheek wel premie betaald. In theorie kunt u niet meer lenen dan 100% van de executiewaarde van de woning, in de praktijk wordt niet meer dan 75% van de executiewaarde geleend, dat betekent dat u bij aanvang van de hypotheek al zelf moet investeren. Tussentijds kunt u alleen van de lijfrente hypotheek afkomen, als u de woning verkoopt of komt te overlijden.

Als u kiest voor een lijfrente hypotheek, dan profiteert u maximaal van de hypotheekrenteaftrek. U lost niet af, dus de hypotheekrente die moet worden betaald is maximaal, dit kan echter allemaal worden afgetrokken. Lijfrente is evengoed aftrekbaar, tenminste als u kunt aantonen dat u beschikt over een pensioentekort. Daarnaast is het lijfrentebedrag dat kan worden afgetrokken van de belasting beperkt tot € 1.069 en moet over de lijfrente-uitkering inkomstenbelasting worden afgedragen.

Waarom wel een lijfrente hypotheek?

  • U kunt maximaal gebruik maken van fiscale renteaftrek.
  • Op de lijfrenteverzekering kan een aardig rendement worden behaald, als de premie wordt belegd.
  • De lijfrentepremie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Waarom niet een lijfrente hypotheek?

  • Bij een lijfrente hypotheek spelen fiscale voordelen een belangrijke rol, waardoor deze hypotheekvorm gevoelig is voor aanpassingen in de belastingwetgeving.
  • Lang niet alle hypotheekverstrekkers kunnen u een lijfrente hypotheek aanbieden, hierdoor heeft u weinig onderhandelingsruimte.
  • Een lijfrente hypotheek kan niet zomaar in één keer worden afgelost, hierdoor kunnen fiscaal nadelige effecten ontstaan, zoals de hypotheekrenteaftrek die niet langer dan 30 jaar aftrekbaar is.