Minder snel hart en vaatziekten bij lage bloeddruk

Last van een hoge bloeddruk? Bij grotere aantallen personen komt een hypertensie voor. Jaren geleden hadden mensen niet regelmatig klachten van een te hoge bloeddruk. Men krijgt steeds makkelijker een hogere bloeddruk door de toevoegingen in ons eten. Mocht hoge bloeddruk bij je in de familie zitten dan heb je er meer kans op op een hoge bloeddruk. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een lager sociaal milieu eveneens een groter risico lopen op een te hoge bloeddruk. Waarschijnlijk komt dit doordat deze mensen niet vaak letten op de gezondheid of het simpelweg niet kunnen. Het grootste probleem is echter dat bij deze slechte manier van leven aanzienlijk vaker hart-en vaatziekten voorkomen.

Het minder laten worden van de bloeddruk is bijna niet meer te bewerkstelligen. Letten op het eten dat je binnenkrijgt is van belang. Bloeddrukverlaging is noodzakelijk bij een te hoge bloeddruk. Door aanpassing van voeding of medicijnen kan de hoge bloeddruk verminderd worden. Met roken stoppen is een uitstekende maatregel om de bloeddruk te verminderen. Je kan dus heel simpel de bloeddruk verlagen, hiervoor hoef je alleen de sigaret maar weg te doen. Dit leidt niet alleen tot een lage bloeddruk maar het verbetert tevens de kwaliteit van het leven. Hoge bloeddruk kan talloze kwalen ten gevolge hebben.

Bij een hoge bloeddruk zijn vooral de lange termijn ziektes het probleem. Een hoge bloeddruk is de doodsoorzaak #1. Bij een hoge bloeddruk is het namelijk zo dat het klachtenpatroon niet te stoppen is. Zie het als een auto die niet loopt zonder benzine. De bloedvaten worden krapper, de druk hoger, er komen meer beschadigingen en tenslotte zegt het lichaam een keer; het is genoeg zo. Uiteindelijk heeft het lichaam er een keer genoeg van. Een te hoge bloeddruk kan resulteren in de dood. Je kan bijvoorbeeld door nauwere bloedvaten en doordat ze ouder en stugger worden de kans lopen dat ze kanppen. Tevens krijgen veel mensen last van stolsels die door een hoge bloeddruk eerder loslaten en dan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken.

Zie www.hartenvaatziekten.net voor een heldere uitleg omtrent het probleem met de bloedvaten.