Moet ik aan vochtbestrijding doen?

Heb je lekken, doe aan vochtbestrijding

Dagelijks hebben veel mensen te kampen met vochtproblemen in het huis. Deze problemen worden veroorzaakt door lekken in de daken of muren. Een heel vaak voorkomende ruimte met vochtproblemen is de kelder. Dit is te verklaren omdat deze ruimte ondergronds is en daardoor opgewassen moet zijn tegen het vocht dat de aarde bevat. Als men vochtproblemen heeft door lekken (of andere oorzaken) dient men aan vochtbestrijding te doen. Uiteraard kan je dit zelf doen, maar dan moet je je wel goed informeren. Meestal wordt aangeraden om als men aan vochtbestrijding moet doen een professional in te schakelen, KBVochtbestrijding is in België één van de professionals die u hiervoor kunt inschakelen.

 

Verschillende mogelijkheden van vochtbestrijding

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan vochtbestrijding te doen. Deze worden gekozen op basis van hoe groot het vochtprobleem is.’ Is er veel schade?’ en ‘Moeten we meerdere lekken trachten te voorkomen?’ zijn enkele vragen die de mogelijkheid van vochtbestrijding bepalen. In het meest gunstige geval zal men de volgende mogelijkheid kiezen om aan vochtbestrijding te doen: het dichten van de lekken. Zeker bij kleine en niet complexe lekken is dit een handige, goede en goedkope manier. Deze techniek is perfect zelf te doen, maar informeer je goed. Bij twijfel kun je altijd best een vakman inschakelen.
Indien men te kampen heeft met complexere vochtproblemen of als men grote of veel lekken heeft, doet men er het beste aan om de muren te impregneren. Deze techniek van vochtbestrijding heeft als voordeel dat ze de kans op toekomstige lekken ook verkleint. Wel is deze mogelijkheid van vochtbestrijding duurder. Ook is het afgeraden om dit zelf te doen. Immers –als men fouten maakt – staat men vaak verder van huis en kan het huis nog meer schade dan eigenlijk nodig is geleden hebben. Denk dus altijd twee keer na of je al dan niet een professional inschakelt voor vochtbestrijding.