Ontslag krijgen tijdens ziekte: kan dat?

Ontslag krijgen wanneer je in de ziektewet zit

Wanneer je in de ziektewet zit is het voor je werkgever wat moeilijker om je te ontslaan. Echter is het niet onmogelijk dat je ontslag krijgt tijdens ziekte. Ontslag krijgen tijdens de ziektewet is niet verboden, maar ontslag krijgen omdat je in de ziektewet zit daarentegen wel.

Geen ontslag tijdens twee jaar ziekte

In het burgerlijk wetboek is een opzegverbod opgenomen dat werkgever verbiedt om personeel te ontslaan tijdens hun eerste twee jaar ziekte. Pas na de twee jaar ziektewet kan de werkgever weer met kans van slagen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Toch geldt het opzegverbod van de arbeidsovereenkomst niet onvoorwaardelijk. Hoewel een kantonrechter niet snel een ontslagvergunning zal verlenen aan een werkgever die zijn zieke werknemer wil ontslaan, zijn er uitzonderingen. Zie onder het volgende tussenkopje…

Wanneer kun je wél ontslag krijgen tijdens ziekte?

  • Als het ontslag het gevolg is van faillissement of bedrijfssluiting
  • Wanneer tijdens de periode van uw ziekte bekend wordt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, diefstal of soortgelijk onacceptabel gedrag op de werkvloer
  • Als u niet (naar behoren) meewerkt aan uw re-integratietraject, wat erop doelt u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
  • Als u wel kúnt werken, bijvoorbeeld door een deel van uw werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar dit weigert te doen.
  • Als u niet of niet voldoende meewerkt aan het opmaken, evalueren en aanpassen van een plan van aanpak

 

Meer weten? Over ontslag tijdens ziekte, en meer over ontslag? Lees dan nu álle informatie over ontslag en arbeidsrecht.