Poolse uitzendkrachten: waarom?

In Nederland is er nog steeds veel vraag naar Poolse uitzendkrachten. Ook bij het uitzendbureau in Alkmaar merken ze dat. Waarom is dat? In dit blog zal dit toegelicht worden.

Harde werkers

Poolse medewerkers hebben over het algemeen een andere mentaliteit dan Nederlandse werknemers. Ze begrijpen heel snel wat er moet gebeuren en gaan doelgericht aan het werk. Verder staan ze bekend als harde werkers die bijna nooit ziek zijn. Zij leveren voor bedrijven goede resultaten en produceren gemiddeld meer dan Nederlanders. Dit zorgt ervoor dat zij geld in het laatje brengen voor bedrijven waar zij werken, zoals in Alkmaar.

Geen taalbarrière

De Poolse jeugd van dit moment spreekt vooral Engels en minder Duits en Russisch zoals veel mensen denken. De oudere generatie spreekt wel meer Duits en Russisch. De nieuwe Poolse generatie verwestert tevens steeds meer en raakt gewend aan de Westerse cultuur en (sociale) regels. Op deze manier integreren ze beter in de samenleving in Alkmaar.

Uitzendbureaus regelen alles

Als werkgever van Poolse uitzendkrachten in Alkmaar hoef je bijzonder weinig te doen. De Poolse medewerkers zijn namelijk in dienst van het uitzendbureau in Alkmaar en niet van de werkgever. Hierdoor zit je als werkgever nergens aan vast. Het uitzendbureau in Alkmaar regelt tevens alles. Er wordt voor goede woonomstandigheden gezorgd, snel vervoer geregeld en mogelijke problemen met de integratie in de Nederlandse samenleving worden opgelost. Verder vormt het uitzendbureau het spil tussen de communicatie van de uitzendkrachten en lost het uitzendbureau mogelijke geschillen met de werkgever op. Het uitzendbureau in Alkmaar zorgt natuurlijk ook voor een tolk waar dat nodig is. Op deze manier worden vervelende situaties voorkomen.