Tag Archives: incassobureau

5 TIPS VOOR EFFECTIEF DEBITEURENBEHEER.

Door de toenemende financiële problemen bij afnemers is het mogelijk dat de kans op wanbetaling toeneemt. Juist nu is goed debiteurenbeheer zéér belangrijk. Als een grote klant niet betaalt, kan dit bij u zelfs leiden tot serieuze liquiditeitsproblemen of zelfs een faillissement.

Hoe kunt u uw geld op tijd krijgen? Hierbij een vijftal tips voor effectief debiteurenbeheer:

1. Voorkom dubieuze debiteuren.

De meeste klanten zullen uw facturen netjes op tijd voldoen. Het is mogelijk wanbetalers zoveel mogelijk te voorkomen, o.a. door het strikt navolgen van een aantal maatregelen.

Ken uw (nieuwe) klanten.

Controleer uw nieuwe klanten snel op bijvoorbeeld betaalgedrag, kredietwaardigheid, etc. Dit kan al tijdens een eerste kennismaking, maar verzamel ook gegevens bij andere partijen zoals bijvoorbeeld het Insolventieregister, de KvK, zoekmachines etc. Een niet betalende klant is immers geen klant. Houdt tevens uw huidige klanten in de gaten, let bijvoorbeeld op veranderingen in het betalingsgedrag.

Algemene Voorwaarden.

Stel sluitende AV op en voorkomen zo veel problemen achteraf. Neem zaken op als kosten- en rentevergoeding bij te late betaling, betalingsafspraken, betalingstermijnen, reclamatie, eigendomsvoorbehoud en leveringsvoorwaarden. Maak in uw offerte reeds de condities en AV duidelijk en zorg dat klanten deze op voorhand accepteren.

Factureren.

Factureer zo snel mogelijk. U heeft immers recht op betaling, zodra u geleverd heeft. Maak een duidelijke en correcte factuur. Gebruik de betalingstermijn genoemd in uw AV en wij hier niet van af. Probeer de betalingstermijn niet af te stemmen op de wensen van een klant. Andere klanten kunnen zich dan benadeeld voelen.

2. Organiseer uw debiteurenbeheer.

Vaak is  debiteurenbeheer ‘een ondergeschoven kind’ in een organisatie, terwijl wanbetaling vaak liquiditeitsproblemen veroorzaakt. U kunt beter van debiteurenbeheer een aparte taak in uw organisatie maken, waarbij er over taken en bevoegdheden duidelijke afspraken zijn. Maak regelmatig tijd vrij om met de debiteurenbeheerder te overleggen en grijp tijdig in indien de debiteurenstand te hoog dreigt op te lopen.

3. Beloon goed betaalgedrag.

U kunt bijvoorbeeld en korting geven bij betaling binnen een bepaalde termijn of beloon vast klanten op een andere manier. Dit gebeurd in andere Europese landen al veel vaker dan in Nederland. Bij het verstrekken van een korting, kunt u beter het initiatief hiervoor in eigen hand houden, door bijvoorbeeld een bepaald percentage van het factuurbedrag terug te storten bij tijdige betaling.

4. Stroomlijn uw debiteurenbeheer.

Het is zeer belangrijk voor een goede opvolging van uw nota’s te zorgen.

 

  • Bel net voor het verstrijken van de vervaldatum zodat uw klant weet dat u er bovenop zit.
  • Stuur een dag na de vervaldatum een 14-dagenbrief. Wees vriendelijk en origineel in uw tekst.
  • Blijf bij wanbetaling in contact met uw klant en vraag wat de reden is van niet betalen.
  • Stel termijnen voor het versturen van herinneringen etc. en hanteer deze consequent.
  • Stuur na de 14-dagenbrief een aanmaning met een meer zakelijke toon.
  • Zorg dat alle nota’s voldaan zijn alvorens nieuwe opdrachten aan de te nemen.
  • Stuur als laatste stap de ingebrekestelling om debiteur er op te wijzen dat bij uitblijven van betaling de factuur uit handen wordt gegeven en dat hier kosten aan verbonden. Noem het incassobureau bij naam.

5. Zorg voor een goed incassotraject.

Krijgt u uw geld ondanks uw gestroomlijnde debiteurentraject niet binnen, schakel dan een incassobureau in. Een incassobureau kan middels het minnelijke traject meer druk uitoefenen op uw debiteuren en dus meer gelden voor u binnenhalen. Draag na het versturen van de ingebrekestelling de vordering zo spoedig mogelijk over, anders verliest u geloofwaardigheid. Tevens maakt te late overdracht de kans op succes aanzienlijk kleiner.

 

Een incassobureau kan voor u ook het juridische traject verzorgen, mocht het minnelijke traject op niets uitlopen. Zorg dat u een incassobureau achter de hand heeft, zodat u niet nog op zoek hoeft te gaan wanneer u er echt een nodig heeft.

 

Tot slot.

In dit artikel wordt een standaard debiteurenbeheer proces beschreven. Uiteraard kan dit van onderneming tot onderneming verschillen, maar in grote lijnen is de procedure bijna altijd te volgen.

 

Goed debiteurenbeheer verkleint de kans op financiële zorgen!

OmniCas no cure no pay incasso sponsor van Orange Babies Golftoernooi

Op 19 september jl. heeft de Poelman Foundation het jaarlijkse golftoernooi georganiseerd op Golfclub Princenbosch te Molenschot, waarbij de opbrengt geheel ten goede komt van Orange Babies. OmniCas Incassobureau heeft zich wederom als sponsor verbonden aan het golftoernooi op Golfclub Princenbosch. Het evenement was onverminderd een groot succes met een mooie opbrengst voor Orange Babies.

OmniCas no cure no pay incassobureau hecht veel waarde aan dergelijke maatschappelijke projecten en voelt zich betrokken bij de doelstellingen van Orange Babies.

Over Orange Babies

Het voornaamste doel van Orange Babies is zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. Orange Babies is zich bewust van de immense omvang van de aidsproblematiek. Echter: afwachten is geen optie. Daarom zetten zij zich iedere dag weer in voor de mensen die hen het hardst nodig hebben!

Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere door het bieden van voorlichting en medische hulp en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen.

Orange Babies heeft projecten in Zuid-Afrika, Zambia en Namibië, die worden gefinancierd uit inkomsten van donateurs en sponsoren. De organisatie bestaat uit een klein maar zeer toegewijd team, met goede contacten met vele bekenden uit de tv- en muziekindustrie. In samenwerking met Orange Babies heeft de Poelman Foundation zich verbonden aan zes projecten in Zambia.

Dat een relatief kleine stichting zo’n verandering teweeg heeft kunnen brengen in de denkwijze en benadering van het Aidsprobleem in Afrika zegt iets over de mensen achter Orange Babies en wij zijn er trots op daar financieel een steentje aan bij te kunnen dragen.

OmniCas Incassobureau is al meer dan 10 jaar voor veel ondernemers een betrouwbare partner in hun debiteurenbeleid en biedt verschillende diensten aan op het gebied van (buitengerechtelijke) incasso en debiteurenbeheer. OmniCas werkt op basis van no cure no pay incasso. Het inschakelen van een incassobureau is, helaas, geen overbodige luxe. Regelmatig houden afnemers zich niet aan hun betalingsverplichtingen. Met als resultaat dat ondernemers blijven zitten met niet betaalde facturen. Situaties waar niemand om vraagt, maar die wél tijd, energie én geld kosten. OmniCas ontfermt zich over uw debiteurenstand, met als resultaat dat uw cashflow verbetert, terwijl uw relatie met uw debiteur(en) geen schipbreuk behoeft te lijden.