Tag Archives: letsel

Mag u worden ontslagen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Veel mensen die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt worden verklaard, vragen zich af of dit voor werkgevers op den duur een reden mag zijn om hen te ontslaan. Wij doken voor u in de materie en geeft u in dit bericht de antwoorden op alle vragen die u zou kunnen hebben met betrekking tot uw arbeidsrecht.

2 jaar-regeling

Bent u namelijk langdurig ziek of arbeidsongeschikt verklaard, dan mag uw werkgever u de eerste twee jaar niet ontslaan. Uw werkgever mag pas na twee jaar ontslag aanvragen bij de UWV.

Uitzonderingen

Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u pas ziek geworden nadat uw werkgever deze ontslagvergunning heeft aangevraagd, dan kan hij u wel rechtmatig ontslaan. Dit omdat uw ziekte in dat geval niet de reden voor het ontslag was. Wanneer u niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie, dan kan de UVW uw werkgever ook permissie geven om u binnen twee jaar te ontslaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dat u niet goed meewerkt aan de omscholing of dat u geen ander werk wil doen dat past bij uw situatie. Een laatste uitzondering is dat er in uw cao staat dat u in deze situatie binnen twee jaar ontslag kunt krijgen.

Regelmatig ziek

Wanneer u voor een langere periode regelmatig ziek thuis bent, gelden er weer andere regels. Uw werkgever mag u dan namelijk onder bepaalde voorwaarden ontslaan, wanneer het productieproces bijvoorbeeld onder druk komt te staan. Belangrijk hiervoor zijn de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie, hoe vaak u ziek bent geweest en of er mogelijkheden zijn om uw arbeidsomstandigheden te verbeteren. In dit geval zal het UWV beslissen of de redenen toereikend zijn voor uw werkgever om u te ontslaan.

Smartengeld claimen

Indien u arbeidsongeschikt bent verklaard door toedoen van een ander (bijvoorbeeld mishandeling of een auto ongeluk), door een ongeluk op de werkvloer of door een medische misser dan is het mogelijk om een vergoeding te claimen voor het letsel dat u is aangedaan. Een letselschade advocaat staat u hierin bij.

Bron: Letselschade-pro.nl