Tag Archives: salaris

Vrouwen werkzaam op hogescholen krijgen vaker onterecht laag salaris

Als je als vrouw zijnde op een hogeschool in Nederland werkt, is de kans dat je mannelijke collega’s meer verdienen dan jij erg groot. Het College van de Rechten van de Mens heeft vandaag in een rapport duidelijk gemaakt dat vrouwen werkzaam op een hogeschool twee keer meer kans lopen op een onterecht laag salaris. Door je kennis te verrijken met e learning zorg je er wel voor dat je meer waarde toevoegt en dus recht hebt op een hoger salaris.

Conclusies uit het onderzoek

Het onderzoek van het College van de Rechten van de Mens is gebaseerd op salaris gegevens van 3218 mannen en 4301 vrouwen werkzaam op betrokken hogescholen in Nederland. Dat waren er in zes van de totaal 37 hogescholen in Nederland. Niet alleen kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat vrouwen vaker een onterecht laag salaris krijgen, het bedrag dat zij gemiddeld mislopen is tevens twee keer zo hoog als voor mannen. Het salarisverschil tussen de mannen en vrouwen ligt rond de 10,8 procent. Dat komt deels door diverse functieniveaus, het functioneren van de werknemer of de werkervaring, en toch is die 10 procent veel te hoog. Er moeten dus andere, ongegronde redenen voor zijn.

Gelijke rechten

In Nederland is er al 35 jaar lang sprake van een verplichting om het salaris van de werknemers, ongeacht hun geslacht, vast te stellen op gelijke maatstaven. Op de Nederlandse hogescholen is dit helaas niet het geval. Het startsalaris wordt namelijk bepaald door onderhandelingen in de eerste gesprekken en niet op de werkervaring van de sollicitant. De onderzoekers geven aan dat salarisverschillen tot op zekere hoogte uit te leggen vallen door bijvoorbeeld werkervaring en verantwoordelijkheid bij de functie. Er moet dan dus wel sprake zijn van een goede verklaring.

Gesprek aangaan

Minister Jet Bussemaker heeft al laten weten geschokt te zijn door het rapport en wil zo snel mogelijk in gesprek met de hogescholen. Als je een vrouw bent en werkzaam bent op een hogeschool zou je misschien ook in gesprek moeten gaan met je baas.