Tag Archives: SMED

Lean Manufacturing: omsteltijden (SMED)

Misschien heb je wel eens van de woordencombinatie Lean Manufacturing Six Sigma of Lean Six Sigma gehoord. Lean Manufacturing Six Sigma bestaat uit twee delen, namelijk Lean Manufacturing en Six Sigma.

Wat is Lean Manufacturing Six Sigma?

Lean Manufacturing: bij Lean Manufacturing draait het om het verhogen van de snelheid van bedrijfsprocessen, dat kan door de onderlinge afstemming tussen processtappen te verbeteren en onnodige processtappen te elimineren.

Six Sigma: bij Six Sigma draait het om de kwaliteit van de producten, de hoeveelheid producten dat uitvalt tijdens een proces moeten worden teruggebracht, hierbij zijn strakke controles zeer belangrijk.

Een onderdeel van Lean Manufacturing is SMED. SMED heeft betrekking op het minimaliseren van omsteltijden, ofwel de tijd die het kost om van product te wisselen.

Omsteltijden

Bij ieder productieproces ontstaat tijdsverlies als een ander product gemaakt moet worden, onafhankelijk van de machine of het chemische proces. Een machine moet bijvoorbeeld worden voorzien van een andere gietvorm, stempel of matrijs, dit moet zo min mogelijk tijd kosten, vandaar SMED (Single Minute Exchange of Dies). Het is een gestructureerde methode om de omsteltijden te minimaliseren bij productwisselingen. De exacte definitie van omsteltijd is: de tijd tussen het laatste product uit de voorgaande serie tot het eerst product uit de daaropvolgende serie.

Bij het verkorten van omsteltijden zijn de onderstaande punten van belang:

  • correct instellen van machines;
  • machinegereedschappen wisselen;
  • af- en toevoer grondstoffen en halffabricaten wisselen;
  • proefdraaien van machines;
  • en reparaties die noodzakelijk zijn.

Behaal tijdwinst en een beter bedrijfsresultaat

Het verkorten van omsteltijden kan leiden tot grote tijdwinsten, waardoor meer producten geproduceerd kunnen worden, meer omzet gedraaid kan worden en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat. SMED vormt slechts een klein gedeelte van Lean Manufacturing Six Sigma, mocht u meer over het verbeteren van productieprocessen willen lezen, zoals over apparatuur effectiviteit of KANBAN, dat kunt u gaan naar www.consultantopmaat.nl, waar alle aspecten van Lean Manufacturing Six Sigma aan bod komen.