Wat doe ik bij een calamiteit?

Noodhulp is op veel situaties van toepassing. Zowel intern bij een bedrijf, een schoolfeest of in een ander gebouw, er kan altijd iets gebeuren!
Wanneer zich een calamiteit voordoet, weten echter veel mensen niet wat te doen of waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is. Het aantal BHV’ers ligt niet vast in de Nederlandse wetgeving, maar een bedrijf moet wel er voor zorgen dat de interne bedrijfshulpverlening op orde is. Buiten bedrijven wordt nergens vastgelegd hoe men om moet gaan met incidenten en ongevallen. Dit artikel geeft u enkele relevante en bruikbare tips.

Waar bevind ik me?

Bij calamiteiten of ongevallen moet een ieder zich ervan bewust zijn waar hij/zij zich bevindt en een vluchtroute kan volgen bij bijvoorbeeld een brand. Binnen een bedrijf kan men er dus voor zorgen dat er plattegronden of kaarten beschikbaar zijn van het gebouw met de dichtstbijzijnde vluchtroutes.

Wat moet ik doen?

Voor iedereen moet duidelijk zijn wat hij/zij moet doen bij calamiteiten. Chaos is uit den boze, volg een strak plan. Het beste is om iedereen een taak te geven, zodat men hierop ook aangesproken kan worden. Oefen daarnaast regelmatig brandmeldingen of ontruimingen. Met een nep alarm kan dit perfect. Blijf ook oefenen, aangezien men snel vergeet.

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat een aantal gecertificeerde en/of verantwoordelijke personen van groot belang is. Als een medewerker precies weet wat hij moet doen, bij bijvoorbeeld een hartstilstand, kunnen levens gered worden!
Een andere belangrijke tip uit de praktijkvoorbeelden is het regelmatig blijven oefenen van de bedrijfshulpverlening. Oefening baart kunst.
Blijf daarnaast rustig en houdt de communicatie simpel. Zo zorg je dat de rust bewaard blijft en er geen paniek ontstaat.